ध्येेय,लक्ष्य उदेश्य

ध्येय : संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सहअस्तित्व,सहकार्य तथा समन्वय को आधारमा  संघीय पद्दतिलाई सस्थागत एबम आन्तरीकिकरण गरी  समता मुलक प्रदेश/समाजको निर्माण गर्ने |

लक्ष्य : समानुपातिक सामबेशीताको आधारमा प्रदेशको दिगो विकास एबम सम्बृद्धि हासिल गर्ने |

उदेश्य :

  • संबैधानिक,कानूनी व्यवस्थाको पालना गरि विधिको शासन अवलम्वन गर्ने
  • दिगो विकास र सम्बृद्धिमा आधारित समतामूलक प्रदेशको निर्माण गर्ने
  • मौलिक हकको कार्यॉन्वयन,मानव अधिकारको संरक्षण एबम सम्बर्द्धन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
  • समानुपातिक समावेसी सहभागीताको अबलम्बन बाट प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन जनमुखी तुल्याई नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नु
  • सार्वजनिक,निजी,सहकारी एबम सामुदायिक साझेदारीत्ता बाट समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हासिल गर्नु
  • निरन्तर शासकीय सुधार बाट सुशासन कायम गर्नु